در گزارش مهندس وب مطرح شد؛

مقررات انتخاباتی برای رسانه های صوت و تصویر فراگیر

مقررات انتخاباتی برای رسانه های صوت و تصویر فراگیر

مهندس وب: مدیر کل تنظیم و تدوین مقررات ساترا جزییات دستورالعمل تدوین شده از طرف این سازمان را برای فعالیت رسانه های صوت و تصویر فراگیر در زمان انتخابات 1400، تشریح نمود.


زهرا روشن دل در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جزییات مقرراتی که سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) برای فعالیت انتخاباتی رسانه های صوت و تصویر فراگیر در روزهای انتخابات تدوین کرده است، گفت: بحث کارهای انتخاباتی بصورت عام در فضای مجازی اهمیت زیادی دارد چونکه مخاطب باید با یک انتخاب آگاهانه به نامزد مورد نظر رأی دهد. بنا بر این مدل فعالیت انتخاباتی در فضای مجازی حتی ممکنست مخاطب را تحت تأثیر سو قرار دهد. وی با اعلان اینکه برای آنکه مخاطب بتواند آگاهانه انتخاب نماید، باید شفافیت وجود داشته باشد و از اخبار خلاف واقع جلوگیری شود، توضیح داد: مقررات گذاری می تواند جلوی فریب افکار عمومی و انتشار محتوای خلاف واقع را بگیرد. بنا بر این با اجرای این پروتکل در نهایت شاهد یک فضای بدون تنش توأم با شور انتخاباتی خواهیم بود و مخاطب می تواند درگیر بررسی صحت و سقم اخبار نباشد و اطلاعات را از صفحات رسمی نامزدها کسب کند. روشن دل با اعلان اینکه هدف، ایجاد یک فضای رقابت انتخاباتی سالم برای نامزدها در فضای مجازی است و این که مردم بتوانند به اسناد و اخبار معتبر دسترسی داشته باشند، اظهار داشت: ساترا دراین زمینه مقرراتی تنظیم کرده است. این مقررات برای رسانه های کاربر محور تنظیم شده است و باید در نظر گرفته شود که تمام فضای مجازی را شامل نمی گردد. مدیرکل تنظیم و تدوین مقررات ساترا با تاکید بر این که منظور از «رسانه» در این دستورالعمل، همان رسانه های صوت و تصویر کاربر محور است، اشاره کرد: این مقررات برای رسانه هایی است که از ساترا مجوز فعالیت دارند؛ مانند رسانه های صوت و تصویر فراگیر. ما این مقررات را برای رسانه های کاربر محور (UGC) تدوین کرده ایم که در این رسانه ها، کاربر می تواند محتوا را بارگذاری کند.ایجاد یک صفحه رسمی برای کاندیداوی با اشاره به نکاتی که در این دستورالعمل بر آن تاکید گردیده است، اظهار داشت: رسانه های کاربر محوری که تمایل دارند فعالیت انتخاباتی داشته باشند موظف شده اند که اگر نامزدی تقاضای یک کانال رسمی کرد به آن کاندیدا کانال رسمی تخصیص دهند. به این معنا که محتوای اختصاصی نامزد انتخابات در صفحه رسمی قرار گیرد و مخاطب می داند که هر چه در این صفحه بارگذاری می شود مورد تأیید است. مانند صفحات تأیید شده ای که در پلت فرم های رسانه ای دیده می شود. روشندل افزود: رسانه کاربر محور باید علامت تأییدی برای صفحه شخصی کاربر در نظر بگیرد تا مشخص شود که این صفحه، کانال رسمی آن نامزد انتخاباتی است. خدماتی که اینطور رسانه ها به نامزدها می دهند موجب می شود نامزدهای انتخابات پیش رو، در پلت فرم های ایرانی فعالیت داشته باشند.درج نشان ویژه محتوای انتخاباتیمدیرکل تنظیم و تدوین مقررات ساترا اظهار داشت: در بحث بعدی به جهت اینکه مخاطب متوجه این مساله شود که این پیام انتخاباتی است یا نه، باید نشان ویژه تبلیغات انتخاباتی روی محتواهای انتخاباتی درج شود. به این معنا که «نشان محتوای انتخاباتی» برای محتوای انتخاباتی همچون صفحات کاندیداها در نظر گرفته شود تا کاربر و مخاطب به آسانی متوجه شوند که کدام محتوا انتخاباتی است. وی با اشاره به این که برای انتشار محتوای تبلیغات انتخاباتی توسط رسانه یک سری الزامات گذاشته شده است، اضافه کرد: اگر این رسانه قصد فعالیت انتخاباتی دارد و می خواهد از نامزدها تبلیغات بپذیرد، باید شرایط یکسان بوجود آورد. این طور نباید باشد که نحوه ارائه خدمات و تعرفه ها برای نامزدها متفاوت باشد. روشندل اظهار داشت: ما در این مقررات ابعاد مختلفی در نظر گرفته ایم تا هم شرایط مناسب برای تبلیغات نامزدها و فعالیت در رسانه های ایرانی فراهم گردد و این مساله موجب رشد رسانه های ایرانی شود و هم از طرفی برای مخاطب این امکان فراهم گردد که به آسانی بتواند تبلیغات همه نامزدها را در وضعیت یکسان دریافت کند.شناسایی ربات های منتشر کننده اخبار خلاف واقعمدیرکل تنظیم و تدوین مقررات ساترا با اشاره به مقررات گذاری برای شناسایی و حذف ربات در جلوگیری از اخبار خلاف واقع، اظهار داشت: رسانه با سازوکارهایی که در اختیار دارد باید ربات های منتشر کننده محتوای جعلی را شناسایی و آنها را مسدود کند. وی با اعلان اینکه موضوع ریپورت نیز در این دستورالعمل آمده است توضیح داد: ممکنست کاربر محتوای متخلفانه ای در رسانه ببیند که در این صورت می تواند گزارش تخلف کرده و این گزارش باید از طرف رسانه کاربر محور به سرعت بررسی شود. این محتوا می تواند شامل تمسخر و تشویش اذهان و ایجاد اختلاف و … باشد. به این خاطر رسانه ملزم شده که گزینه تخلفات انتخاباتی را در گزینه های ریپورت قرار دهد تا به سرعت موضوع مورد بررسی توسط رسانه قرار گیرد.برچسب گذاری محتوای مشکوکروشن دل افزود: این دستورالعمل در بحث برچسب گذاری محتوای مشکوک نیز ورود کرده است؛ به این معنا که اگر محتوایی از یک نامزد انتخاباتی در این رسانه ها منتشر گردید اما آن نامزد ادعا نمود که محتوا دروغ است، چالش تشخیص محتوای جعلی و خلاف واقع وجود دارد که برای مرتفع شدن این مسئله برچسب گذاری الزام شده است. وی افزود: بر این اساس چنانچه نامزد انتخابات اظهار داشت که محتوای نسبت داده شده به وی دروغ است، رسانه باید برای آن مطلب «برچسب محتوای مشکوک» الصاق کند تا مشخص شود که این محتوا توسط نامزد انتخاباتی نادرست تشخیص داده شده است. مدیرکل تنظیم و تدوین مقررات ساترا با اشاره به بحث معتبر سازی و شفافیت منابع تبلیغات در این فضا نیز اضافه کرد: اگر محتوایی منتشر و تبلیغ می شود، باید منبع سفارش تبلیغ ذکر شود. این مساله برای جلوگیری از ابزارهای ضد تبلیغ پیش بینی شده است. به بیان دیگر تبلیغات نامزدهای انتخابات باید دارای منابع معتبر و نیز دارای شفافیت باشد و مخاطب بتواند آگاهی درستی از آن محتوا پیدا کند. وی با اعلان اینکه رسانه علاوه بر رعایت تمامی قوانین و مقررات انتخاباتی کشور مکلف به رعایت این دستورالعمل است نیز تصریح کرد: منطبق با قانون، زمان تبلیغات در این رسانه ها تا ۲۴ قبل از شروع رأی گیری مجاز بوده و اعلام نتیجه هم باید مطابق با قوانین انتخابات در این رسانه ها انتشار یابد. وی همین طور اشاره کرد: قسمتی از این دستورالعمل نیز به سواد رسانه ای اختصاص یافته به این معنا که رسانه از جنبه مسئولیت اجتماعی، ملزم به انتشار محتوای سواد رسانه ای برای ارتقای سواد و آگاهی مخاطبان در زمینه انتخابات باشد.رسانه های کاربر محور ملزم به بی طرفی هستندروشن دل با اشاره به این که ما رسانه را به بی طرفی الزام کرده ایم، اشاره کرد: با این وجود همه قواعد برای نامزدها بصورت یکسان اجرا می شود و شفافیت در فعالیت تبلیغاتی کاندیدا مشخص است. در همین حال بخشی نیز مربوط به ممنوعیت محتوایی است که در قوانین و مقررات کشور نیز مشخص است و رسانه کاربر محور نیز ملزم شده در صورت مشاهده اینطور محتواها همچون تفرقه پراکنی میان گروه های جامعه و کوشش برای تشویش اذهان و دامن زدن به شایعات، آنها را حذف کند. بگفته مدیرکل تنظیم و تدوین مقررات ساترا، در تدوین این دستورالعمل قوانین کشور لحاظ شده و رسانه ها مکلف هستند تمام قوانین را رعایت نمایند. این دستورالعمل که برای اولین بار در کشور تدوین شده است در این راستا است که رسانه های کاربر محور در افزایش آگاهی مردم در انتخابات پیش رو مشارکت مؤثری داشته باشند. وی اشاره کرد: فروش یا اشتراک گذاری اطلاعات کاربران و داده هایی که رسانه در اختیار دارد به دستگاه های تبلیغاتی یا جاهای دیگر، ممنوع می باشد. روشن دل در پاسخ به این که رسانه مسئول تمام محتوایی است که کاندیداها منتشر می کنند؟ اظهار داشت: صفحه رسمی نامزدها توسط نماینده تأیید شده کاندیدا فعالیت می کند. بدین سبب نماینده دارای مسئولیت در بارگذاری است و البته در باقی موارد و بصورت عام رسانه باید برای جلوگیری از تخلف، ابزارهایی را پیش بینی نماید و بمحض شناسایی تخلف با حساب کاربری متخلف برخورد کند. وی اشاره کرد: رسانه ملزم به ارائه صفحه رسمی و برچسب گذاری محتوا به کاندیداها است و برای تبلیغات، امکانات یکسانی در اختیار کاندیداها قرار می دهد که بی طرفی رسانه مشخص شود. مدیرکل تنظیم و تدوین مقررات ساترا اظهار داشت: این دستورالعمل مربوط به رسانه های کاربر محوری است که تحت تنظیم گری ساترا قرار دارند. بدین سان رسانه هایی که صوت و تصویر فراگیر نبوده در محدوده این دستورالعمل قرار نمی گیرند.


منبع:

1400/03/01
10:16:38
0.0 / 5
948
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۶ بعلاوه ۳
مهندس وب
مهندس وب web engineers