الزام سرعت یک گیگابیتی اینترنت برای ۱۰ درصد کاربران

الزام سرعت یک گیگابیتی اینترنت برای ۱۰ درصد کاربران

مهندس وب: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با تاکید بر پوشش 80 درصدی خانوارها به فیبر نوری، مقرر کرد که حداقل 50 درصد کاربران امکان استفاده از خدمت دسترسی بوسیله فیبر نوری را داشته و برای حداقل 10 درصد کاربران امکان استفاده از خدمت دسترسی با حداقل سرعت یک گیگابیت برثانیه وجود داشته باشد.


به گزارش مهندس وب به نقل از ایسنا، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسات شماره ۳۲۸ و شماره ۳۲۹ به‏ منظور تحقق پوشش ۸۰ درصدی دسترسی پهن باند ثابت خانوارها برمبنای اهداف عملیاتی طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات مصوب جلسه شماره ۶۶ شورای عالی فضای مجازی و ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، «اصول حاکم بر پشتیبانی از توسعه شبکه دسترسی مبتنی بر فیبر نوری» را بعنوان یکی از پروژه های اولویت دار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بررسی را تصویب کرده و مفاد این مصوبه روز گذشته منتشر گردید.
دارندگان پروانه شبکه ثابت، شامل کلیه دارندگان پروانه های ایجاد شبکه ثابت از سازمان هستند که در زمان تصویب این مصوبه عبارتند از: شرکت مخابرات ایران، دارندگان پروانه ایجاد و بهره ­برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP)، دارندگان پروانه همگرای شبکه و خدمات ارتباطی (CNSP) و دارنده پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه­ های انتقال داده نوری و دسترسی کاربران با بهره گیری از فیبر نوری.
مصداق کاربران این مصوبه، منازل و کسب وکارهای بهره‏ بردار خدمت دسترسی مبتنی بر فیبر نوری (FTTP) و منظور از شبکه، شبکه دسترسی مبتنی بر فیبر نوری قابل بهره برداری با سطح کیفیت خدمت مورد تایید سازمان است که در آن کلیه تجهیزات فعال و غیرفعال لازم برای ارائه خدمت دسترسی مبتنی بر فیبر نوری (FTTP) به کاربران وجود داشته باشد.
منظور از نقطه حضور، نقطه ای از شبکه است که در آن تجهیزات فعال یا غیرفعال وجود داشته باشد به نحوی که بوسیله آن امکان ارائه خدمت دسترسی مبتنی بر فیبر نوری به کاربر وجود داشته باشد؛ همین طور خانوار تحت پوشش، خانواری است واقع در شعاع هوایی حداکثر ۳۰۰ متری یکی از نقاط حضور که ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ درخواست وی، خدمت دسترسی مبتنی بر فیبر نوری برای او تامین شود؛ متقاضی نیز یک یا چند دارنده پروانه شبکه ثابت درخواست کننده ایجاد شبکه دسترسی مبتنی بر فیبر نوری است.
مطابق الزامات برنامه توسعه شبکه، ۸۰ درصد خانوارهای هر استان باید پوشش داده شوند و مبنای پوشش خانوار، کدپستی یا پلاک ثبتی شهری/ روستایی و نقشه های هوایی مورد تأیید سازمان در نواحی خدمات شهری/ روستایی است. همین طور باید حداقل ۵۰ درصد کاربران امکان استفاده از خدمت دسترسی بوسیله فیبر نوری (FTTP) و حداکثر ۵۰ درصد کاربران امکان استفاده از خدمت دسترسی پرسرعت بوسیله دسترسی سیمی با قابلیت حداقل سرعت ۵۰ مگابیت برثانیه و دسترسی رادیویی مجاز با قابلیت حداقل سرعت ۳۰ مگابیت برثانیه را داشته باشند. برای حداقل ۱۰ درصد کاربران امکان استفاده از خدمت دسترسی بوسیله فیبر نوری با قابلیت حداقل سرعت یک گیگابیت برثانیه وجود داشته باشد؛ همین طور وجود یک نقطه حضور در هر شهر الزامی است.
مطابق اصول کلی احراز صلاحیت و تعیین دارنده پروانه متعهد، سازمان موظف است ظرف مدت یک ماه، پیش نویس ضوابط فراخوان، احراز صلاحیت و تعیین دارنده پروانه متعهد را برای تصویب به کمیسیون ارائه کند؛ پیشنهاد متقاضی برای پوشش خانوار باید برای یک بازه زمانی حداکثر سه ساله تنظیم شود و در آن حداقل سرعت دسترسی، نحوه پوشش، برنامه زمان ­بندی اجرائی در هر شهر، حداقل و حداکثر ظرفیت قابل تخصیص به خدمات عمده ‏فروشی، ظرفیت قابل ایجاد، حداقل پهنای باند قابل ارائه به هر کاربر، هزینه ­های سرمایه گذاری و عملیاتی و نحوه تامین سرمایه برای هر سال مشخص باشد؛ همین طور تعهدات و ضوابط این مصوبه بعنوان الحاقیه به پروانه ­های دارنده پروانه متعهد اضافه می­ شود.
اما در ماده چهار مصوبه مقررات پشتیبانی از توسعه شبکه دسترسی مبتنی بر فیبر نوری، ذکر شده که باتوجه به طولانی بودن دوره بازگشت سرمایه و رسیدن به نقطه سربه سر طرح­های توسعه شبکه مبتنی بر فیبر نوری برای منازل و کسب وکارها (FTTP)، از شروع سال ۱۴۰۱ تا آخر سال ۱۴۰۸ مبلغ حق­ السهم دولت از درآمد ارائه خدمات دسترسی مبتنی بر این فناوری به شرط تفکیک درآمد خدمات FTTP از سایر خدمات در صورت­های مالی حسابرسی شده مورد تایید سازمان یک دهم درصد تعیین می­شود؛ همین طور از شروع سال ۱۴۰۱ و به شرط تفکیک حساب های مالی عمده فروشی و خرده فروشی در صورت های مالی حسابرسی شده، رعایت الزامات مصوب کمیسیون و تایید سازمان، درآمد عمده­ فروشی خدمات مبتنی بر فیبر نوری مشمول حق­السهم دولت نخواهد بود.
فقط دارنده پروانه متعهد موضوع این مصوبه جهت استفاده از شبکه ارتباطی موضوع بند "ب" ماده ۶۷ قانون برنامه پنج ساله ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋی ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕی ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣی ﺍﻳﺮﺍﻥ به وزارت نیرو معرفی خواهد شد؛ همین طور دارنده پروانه متعهد موظف است در صورت وجود متقاضی حداقل ۳۰ درصد از ظرفیت شبکه به وجود آمده بر بستر امکانات مذکور را در قالب ضوابط ابلاغی سازمان بصورت عمده فروشی واگذار کند؛ تعهدات طرح کسب‏ وکار موضوع بند ۳-۲ به تعهدات اجرا و توسعه موافقت نامه دارنده پروانه متعهد اضافه شده و اعتبار پروانه وی تا آخر سال ۱۴۱۰ تمدید می شود.
مطابق سیاست های نرخ گذاری در این مصوبه، سازمان موظف است تعرفه داکت، میکروداکت، سابداکت مندرج در "مقررات ارائه و استفاده از امکانات پایه ای شرکت مخابرات ایران" موضوع مصوبه جلسه شماره ۲۳۰ کمیسیو تنظیم مقررات ارتباطات را بازنگری و ظرف مدت یک ماه برای تصویب به کمیسیون ارائه کند؛ البته ارائه امکانات شرکت مخابرات ایران در اجرای شبکه دسترسی مبتنی بر فیبر نوری بصورت قرارداد اجاره بلندمدت (IRU) بلامانع است.
همین طور نرخ خدمات خرده‏ فروشی از شروع سال ۱۴۰۱ تا آخر سال ۱۴۱۰ برمبنای شرایط بازار و عرضه و تقاضا خواهد بود. صورت ارائه خدمت دسترسی مبتنی بر فیبر نوری بصورت یک بسته ترکیبی با سایر خدمات ارتباطی شامل داده، صوت، پیامک ثابت یا همراه، کل خدمات بسته شامل نرخ گذاری نخواهد بود.
مطابق این مصوبه، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف است نسبت به بررسی انطباق شرایط و تعهدات پروانه های موجود با ضوابط موضوع این مصوبه اقدام و نتیجه را حداکثر ظرف مدت یک ماه به کمیسیون ارائه کند؛ سازمان موظف است ظرف مدت دو ماه، سامان ه­ای بمنظور ارائه اطلاعات آماری از توسعه شبکه دسترسی مبتنی بر فیبر نوری پیاده ‎سازی کند؛ عدم شرکت دارندگان پروانه شبکه ثابت در فراخوان منعی برای ادامه فعالیت آنها در قالب پروانه شان ایجاد نمی کند.
منبع:

1401/02/20
12:19:32
0.0 / 5
737
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۴
مهندس وب
لینک دوستان مهندس وب
مهندس وب web engineers