رئیس مركز ملی فضای مجازی:

نمی توانیم درباره ی روایت ها سکوت کنیم

نمی توانیم درباره ی روایت ها سکوت کنیم

به گزارش مهندس وب، کرمان رییس مرکز ملی فضای مجازی اظهار داشت: امروز نمی توانیم درباره ی روایت ها سکوت نماییم. اصرار دارم به روایت اول توجه گردد.


سیدابوالحسن فیروزآبادی امروز ششم آذرماه در جلسه شورای فضای مجازی استان کرمان اظهار داشت: ذات فضای مجازی مرزبردار نیست، بصورت شبکه ای حرکت و توسعه می یابد و مهم ترین خصیصه فضای مجازی این است که قدرت نرم در ابعاد بسیار بزرگ تولید می کند که در بعضی از حوزه ها این قدرت بر قدرت سخت غلبه دارد.
وی اضافه کرد: قدرت نرم فضای مجازی پدیده ای به شدت اجتماعی، اقتصادی و برپایه فناوری است و فناوری و جنبه اقتصادی آن سبب بروز و ظهور قدرت نرم اجتماعی می شود.
فیروزآبادی اشاره کرد: قدرت دولت ها قدرت دشوار است و با قدرت سرکش نرم اجتماعی در فضای مجازی مواجه هستیم که بصورت جهانی عمل می کند و قاعده بردار نیست و تلاش می کنند قاعده پذیر نشود پس باید به این مسئله توجه داشت.
دبیر شورای عالی فضای مجازی با مطرح کردن این پرسش که در برخورد با این قدرت نرم چه حکمرانی و نظامی پیش بینی می کنیم؟ اظهار داشت: بخشی که مربوط به خارج از کشور است به هیچ وجه پذیرای توافق نیست و علت این است بانیان این تکنولوژی، اقتصاد و شبکه ها کسانی هستند که برنامه جهانی دارند و می خواهند نظم نوین جهانی در دنیا پیاده سازی کنند که در این نظم نوین بیشتر توان مدیریت قدرت نرم در جهان را می خواهند در اختیار داشته باشند پس شکل شبکه بصورت پلت فرمی طراحی شده که صاحبان آن می توانند این قدرت نرم را مدیریت کنند.
ثبت اطلاعات در فضای مجازی گسترده تر از فضای فیزیکی است
وی با اشاره به اینکه آیا شیوه حکومت داری ما باید مانند پیش از ظهور فضای مجازی باشد؟ اظهار داشت: عصر فضای مجازی امتداد فضای فیزیکی بلکه گاهی در بعضی حوزه ها بزرگ تر از فضای فیزیکی است و ثبت و ضبط اطلاعات و علوم و افکار در قالب چند رسانه ای، عکس، فیلم، انیمیشن و.. در فضای مجازی بمراتب از آنچه در فضای فیزیکی بصورت کتاب، خطابه و... است، بمراتب بیشتر است.
فیروزآبادی بیان کرد: در فضای مجازی تمام کسانی که حضور دارند، کنشگران بالقوه هستند و می توانند ارزان پیام و محتوای خودرا تولید و در سطح جهان پخش کنند.
وی اشاره کرد: امروز مردم بطور وسیع درحال قضاوت حکومت هستند حتی اگر در آن بخش صلاحیت تخصصی نداشته باشند. بدین سبب متولیان امور و مسئولان دولتی و حکومتی وظیفه دارند هر تصمیم می گیرند و هر حرکتی که می کنند مردم را مد نظر خودشان قرار بدهند.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی اظهار داشت: ندیدن مردم یکی از بزرگ ترین مشکلاتی است که نه فقط ما در حکومت با آن مواجه هستیم، بلکه مسئله جهانی است و با توسعه فضای مجازی، شیوه حکومتی حکومت مداران به نحوی بوده که کمتر قاطبه مردم را مد نظر قرار می دادند.
نمی توانیم درباره ی روایت ها سکوت کنیم
وی با اشاره به اینکه امروز نمی توانیم درباره ی روایت ها سکوت بکنیم، اظهار داشت: اصرار دارم به روایت اول توجه شود؛ 90 درصد قضاوت انسان در برخورد اول با یک پدیده شکل می گیرد و بنا بر این است روایت اول خیلی مهم است.
فیروزآبادی افزود: کار مشکل حکومت داران، روایت اول است و باید درست باشد. نظام اداری باید به شفافیت اعتقاد عمیق داشته باشد و باید این باور ایجاد شود؛ نمی توانیم حکومت ساکت باشیم وقتی 80 میلیون نفر دوربین به دست و متصل به شبکه جهانی داریم و اگر ساکت باشیم صحنه قدرت نرم را باختیم.
دبیر شورای عالی فضای مجازی بیان کرد: کسانی که مسئول هستند، در درجه اول مسئولیت دارند شفاف، پاسخگو و مسئولیت پذیر باشند.
وی اضافه کرد: بزرگترین آسیبی که در جریان اغتشاشات اخیر خوردیم، نارسایی در ارائه روایت بود و دشمن از کثیف ترین روش ها در جعل روایت بهره برد و ده ها دروغ گفت.
فیروزآبادی با اشاره به این که باید نظام اداری ما یاد بگیرد که پاسخگو باشد و به فوریت پاسخ بدهد و پنهان کاری را کنار بگذارد، اظهار داشت: باید بلافاصله اطلاع رسانی درست را بگوییم برای اینکه پهنان کاری با وجود فضای مجازی محال است.
عده ای مامور به دامن زدن به بی هویتی ملت هستند
وی با اشاره به اینکه عده ای ماموریت به دروغ و جعل خبر دارند و مامور به دامن زدن به بی هویتی در ملت هستند، اشاره کرد: جمهوری اسلامی با خون مردم خلق شده و هنوز حیات آن مبتنی بر فداکاری و شهدای این راه همچون شهید سلیمانی است که هنوز خونش خشک نشده و نمی توانیم از پایگاه طبیعی نظام و منشاء قدرت سخت و نرم نظام(مردم) غافل بشویم.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اینکه به علت سکوت شاهد می باشیم معارضین بیش از حد واقعی خود نمود دارند، اظهار داشت: آنها تحفظی در جعل خبر ندارند و بسیج جهانی در خدمت آنها قرار گرفته که می توانند معادله را به شدت تغییر بدهند و می بینیم نمایش حوادث و بزرگنمایی که در دو ماه اخیر در فضای مجازی صورت گرفت اعوجاج خیلی زیادی دارد.
وی درباره ی کار در زمینه فضای مجازی در کشور اظهار داشت: حجم اقداماتی که مقابل جمهوری اسلامی در دو ماه اخیر صورت گرفت کم سابقه است و حمله های سایبری مقابل کشور از نظر کمیت و کیفیت بسیار گسترده بوده و در فضای مجازی با یک جنگ نرم تمام عیار مواجه بودیم.
فیروزآبادی اضافه کرد: در طول این مدت شبکه ارتباطی و خدمات دیجیتالی کشور با وجود حمله های سایبری سنگین، فعال بوده و دشمن می خواست ملت را به دروغ به خیابان بکشاند و در این قضیه اساسا همراهی و اتحاد ملت خیلی موثر بود.
وی اشاره کرد: شبکه ملی و اقتصاد دیجیتال در حد رفع نیاز کشور در این ایام عمل کرد و تلاش می نماییم نقاط ضعف را برطرف نماییم.
فیروزآبادی درباره ی کم کاری در تولید محتوا در فضای مجازی بیان کرد: جهاد تبیین را باید به عنوان وظیفه شرعی و ملی تلقی کرده و دفاع از هویت و داشتن قلمرو در فضای مجازی را غنا ببخشیم و در آینده شاهد این نباشیم به آسانی با چند خبر راست و دروغ سناریویی را تعریف و تحرکات وسیعی را انجام بدهند و به این فکر بیفتند خدمات عمومی مردم را مختل کنند.
دبیر شورای عالی فضای مجازی با تأکید بر این که باید پاسخ به اخبار جعلی حتما در کشور ساماندهی گردد، اظهار داشت: باید فضایی باشد که اخبار جعلی نتواند نقش فعلی را داشته باشد و واکسن آن، سواد استفاده از فضای مجازی است و این که خبر درست را از کجا دریافت کرد و در فضای مجازی چگونه سالم زیست کرد.
باید سالم زیستن در فضای مجازی را یاد بگیریم
وی اشاره کرد: لطمه های فضای مجازی 10 برابر است و همانطور که در فضای فیزیکی یاد می گیریم به عنوان یک شهروند زندگی مصون اجتماعی، اقتصادی و سیاسی داشته باشیم، باید یاد بگیریم در فضای مجازی چگونه سالم زیست نماییم و دولت نیز باید مانند فضای فیزیکی شرایط امنیت در فضای مجازی را فراهم بکند.
فیروزآبادی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه ارقام عجیبی از ضرر اقتصاد دیجیتال در ایام اخیر در کشور اعلام می شود، اظهار داشت: اگر فضای مجازی در ایران توسعه پیدا کرده با اراده حکومت اسلامی بوده و در اقتصاد دیجیتال جزو کشورهای توسعه یافته هستیم.
وی بیان کرد: نظر مقام معظم رهبری و شورای عالی فضای مجازی، توسعه فضای مجازی کشور در تمام حوزه ها با رعایت استقلال و امنیت است و فاکتورهای توسعه فضای ما فاکتورهای خوبی از نظر ضریب نفوذ و استطاعت پذیری مردم و استفاده از ظرفیت های فضای مجازی است و این که اقتصادمان را در این سطح بیاوریم که فقط در حد دو پلتفرم باشد، این جفا به ملت و توانائی هاست.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی اظهار داشت: دلمان می خواهد همه پلتفرم ها باز باشد و جمهوری اسلامی و مصوبات شورای عالی فضای مجازی و اسنادی که داریم نشان میدهد از مزایای تکنولوژی برای داشتن یک زندگی با عزت و مرفه طرفداری کردیم.
وی با اشاره به اینکه سفارش دارم استان کرمان بر اولویت و پشتیبانی از توسعه پلتفرم ها و زیرساخت ها تمرکز بیشتری بکند، اظهار داشت: در شورای عالی فضای مجازی و دولت سیزدهم توجه به این که اقتصاد دیجیتال در کشور توسعه یابد در راس برنامه هاست و این که مدیریت ملی خودرا بر فضای مجازی با رعایت استقلال و امنیت داشته باشیم.
منبع:

1401/09/07
14:14:01
0.0 / 5
433
تگهای خبر: تكنولوژی , خدمات , سئو , سایبر
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۷ بعلاوه ۳
مهندس وب
لینک دوستان مهندس وب
مهندس وب web engineers