معاون سازمان فضای تشریح كرد؛

جزییات برنامه فضایی ایران تا سال ۱۴۱۰

جزییات برنامه فضایی ایران تا سال ۱۴۱۰

مهندس وب: معاون توسعه، راهوری و برنامه ریزی سازمان فضایی ایران سند سیاست ها و برنامه های کلان بخش فضایی کشور در بازه زمانی، 12 اقدام کلان پیش بینی شده برای اجرائی شدن این سند را تشریح نمود.به گزارش مهندس وب به نقل از مهر، سعید صدیقیان معاون توسعه، راهوری و برنامه ریزی سازمان فضایی ایران بامداد امروز در نشست سیاست ها و برنامه های کلان بخش فضایی کشور با اشاره به چشم انداز سیاست ها و برنامه های کلان در بازه زمانی ۱۴۰۱ تا ۱۴۱۰ اظهار داشت: چشم انداز ما سرآمدی در توسعه فناوری فضایی بومی در منطقه و افزایش بهره مندی شهروندان، کسب وکارها و دولت از خدمات و فناوری های فضاپایه به عنوان جزو جدایی ناپذیری از کارهای روزمره است.
وی به ماموریت های کلان بخش فضایی کشور اشاره و اشاره کرد: ایفای نقش قطب منطقه ای در توسعه فناوری های فضایی و ارائه خدمات پرتاب های فضایی یا اتکا بر توسعه توانمندی های بومی، طرح ریزی و اجرای ماموریت های فضایی در امتداد بهره مندی شهروندان، کسب وکارها، دستگاه های اجرائی و حاکمیت از فناوری های به روز و کارآمد، گسترش متوازن دانش، علوم و اکتشافات فضایی در کشور، ایجاد و توسعه ابزارهای قانونی، مقرراتی و ساختاری در امتداد جذب و به کارگیری منابع مالی و فنی در راستای ارتقای بخش فضایی کشور با تکیه بر بهره مندی از قابلیت های بخش خصوصی دانش بنیان، توسعه متوازن زنجیره ارزش صنعت فضایی با رویکرد ارتقای فاکتورهای تجاری و اقتصادی بخش فضایی کشور، تعدادی از ماموریت های کلانی است که در این برنامه ۱۰ ساله دیده شده است.
صدیقیان در ادامه به اهداف کلان این برنامه ۱۰ ساله اشاره و تاکید کرد: بومی سازی و تثبیت فناوری های فضایی مورد نیاز جهت طراحی، ساخت، پرتاب و بهره برداری عملیاتی ماهواره سنج از دوری اپتیکی با وضوح تصویر بهتر از ۵ متر چند طیفی و ۲.۵ متر تک طیفی در کلاس و استانداردهای جهانی، بومی سازی و تثبیت فناوری های مورد نیاز جهت طراحی، ساخت، پرتاب و بهره برداری عملیاتی ماهواره سنجش از دوری راداری با وضوح تصویر بهتر از ۱۰ متر در کلاس و استانداردهای جهانی، حضور عملیاتی در مدار زمین آهنگ و بومی سازی فناوری های مورد نیاز جهت طراحی، ساخت، پرتاب و بهره برداری ماهواره مخابراتی در این مدار با هدف پوشش نیازهای ارتباطی کشور، بومی سازی فناوری های کلیدی و صنعتی سازی منظومه های ماهواره ای مدار پایین و سامانه کمک ناوبری محلی فضاپایه همچون اهداف تعیین شده هستند.
وی توسعه علوم اکتشافات و زیست فضایی بر طبق طراحی، ساخت و پرتاب محموله های اکتشافی و حامل موجود زنده جهت اشراف و تسلط بیشتر بر قلمرو فضا بر تکمیل زنجیره علوم، فناوری ها و خدمات فضایی. عملیاتی نمودن فناوری های اکتساب شده طی برنامه های فضایی کشور به عنوان یک راه حل میانبر در راستای تامین حداکثری نیازهای فضایی کشور، توسعه، تثبیت و توانمندی و ارتقای قابلیت اطمینان و مزیت سازی در پرتاب محموله های مورد نیاز به مدارات مختلف عملیاتی، توسعه و تکمیل زیرساخت های توسعه فناوری، تجمیع، آزمون و پرتاب و بهره برداری از ماهواره های تحقیقاتی و عملیاتی مورد نیاز بمنظور کاهش ریسک های ماموریت ها و ارتقای نرخ موفقیت در انجام ماموریت ها بوسیله سرمایه گذاری دولتی، راه اندازی پایگاه ملی پرتاب های فضایی جهت دستیابی به طیف گسترده ی از مدارات شامل خورشیدآهنگ و زمین آهنگ، توسعه و شبکه سازی ایستگاه های زمینی چند منظوره جهت کنترل ماهواره و بهره برداری از داده های فضایی را از دیگر اهداف این برنامه عنوان نمود.
وی اضافه کرد: ارتقای پلت فرم و ایجاد ساز و کارهای اشتراک گذاری و پردازش داده های فضایی بمنظور دسترسی مشترک بیشتر به تصاویر ماهواره ای با دقت بالا. توسعه کاربردهای فضاپایه در زمینه های راهبردی کشور، توسعه خدمات فضا پایه در زمینه های کشاورزی، معدن، هواشناسی، مدیریت بحران و بلایای طبیعی، نفت و گاز و انرژی، مدیریت شهری، محیط زیست، اینترنت اشیا، ارتباط مناطق دور افتاده و صعب العبور. افزایش ۵ برابری سهم اقتصاد فضا پایه از تولید ناخالص ملی کشور و حضور در بازارهای بین المللی، توسعه کسب و کارهای بالادستی، میان دستی و پایین دستی زنجیره ارزش فضایی، حفاظت و حراست حداکثری از دارایی ها و حقوق گذشته حال و آینده فضایی کشور نیز از اهداف برنامه ۱۰ ساله فضایی هستند.
معاون توسعه، راهوری و برنامه ریزی سازمان فضایی ایران برای تحقق این اهداف به سیاست های کلانی نیاز داریم که به شرح زیر است: برنامه ریزی متمرکز و راهبری یکپارچه و اولویت محور، اجرای برنامه های فضایی، توسعه و تکمیل زیست بوم فضایی کشور بمنظور بهره گیری حداکثری از ظرفیت های غیردولتی و خصوصی، فعال سازی و تجمیع تقاضای خدمات فضا پایه و تسهیل افزایش ضریب نفوذ فناوری فضایی در سایر حوزه های راهبردی کشور، ارزان سازی، چابک سازی و تسریع در اجرای ماموریت های فضایی، شکل گیری نهادهای کارآمد توانمند و دانش بنیان غیردولتی و خصوصی در توسعه بومی اقلام فضایی دارای مزیت، اتکا بر حداکثر توانمندی های بومی دارای مزیت در امتداد تامین نیازمندی ها و توسعه کاربری های بخش فضایی با لحاظ منافع ملی و مولد سازی و عملیات سازی حداکثری فناوری های بومی توسعه یافته با تکیه بر مشارکت حداکثری بخش خصوصی دانش بنیان، قسمتی از این سیاست های کلان است.
وی به ۱۲ اقدام کلانی که پیش بینی شده است برای اجرائی سازی این سیاست ها اشاره نمود و اظهار داشت: پایش مستمر و شناسایی دقیق و واقع بینانه وضع موجود صنعت فضایی، بازیگران، توانمندی ها و دستاوردها، تعیین و اهداف بازتعریف نقش و ارتباط هر یک از بازیگران صنعت فضایی، نیاز سنجی در بخش بهره برداری و تعیین اولویت ها و پیش نیازها، تدوین نقشه راه و برنامه عملیاتی برای رسیدن به هر یک از اولویت ها، تامین و تکمیل، به روز رسانی و به اشتراک گذاری زیرساخت ها، تامین، تکمیل و بروزرسانی زیرساخت های جذب و به کارگیری سرمایه انسانی، دانشی و متخصص، اولویت دهی به نقش آفرینی بخش خصوصی دانش بنیان همراه با ایجاد فضای رقابتی و توسعه بازار، استقرار نظام نظارت و ارزیابی شفاف و راهبری فعالانه روند پیشرفت برنامه ها و پروژه ها، ارتقای اثربخشی و به روز رسانی ساز و کارهای ارتباطات بین المللی، آینده پژوهی رصد تحولات و استفاده مقتضی و متناسب از تکنولوژی های جدید، چابک سازی روال ها و ساختارهای قانونی موجود و تفویض اختیارات قانونی مقتضی و تامین دارایی های مولد فضایی بوسیله مشارکت بین المللی و تعریف پروژه های مشترک با کشورهای همسو همچون ۱۲ اقدام کلانی است که دراین زمینه پیش بینی شده است.
صدیقیان به ساز و کارهای اجرائی سازی سند مذکور اشاره و اشاره کرد: دبیرخانه شورای عالی فضایی مکلف است در بازه زمانی ۶ ماهه از تاریخ تصویب و ابلاغ این سند، نقشه راه، برنامه عملیاتی و برنامه زمان بندی اجرائی آن و نقش و مسئولیت های هر یک از دستگاه های اجرائی را در تعامل با سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین و به شورای عالی فضای مجازی ارائه نماید. سازمان فضایی ایران با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است برنامه های مصوب را در دستور کار هر یک از دستگاهها و نهادهای مرتبط قرار داده و روند پیشرفت آنرا بصورت مستمر پایش کند. کلیه دستگاه های اجرائی که بر طبق وظایف ذاتی خود در اجرائی شدن سیاست ها، اقدامات و برنامه های مندرج در این سند دارای نقش هستند، مکلف هستند با هماهنگی با سازمان فضایی ایران، تدابیر قانونی و مقرراتی لازم را جهت تحقق حداکثری آن اتخاذ کنند. دبیرخانه شورای عالی فضایی مکلف است در بازه های زمانی سه ماهه، گزارش پیشرفت تحقق اهداف و برنامه های مندرج در این سند را به اعضای شورا ارائه نماید. پیشنهادات در رابطه با بازبینی و به روز آوری اهداف و برنامه های مندرج در این سند توسط هر یک از اعضا به دبیرخانه شورا قابل ارائه بوده و بعد از بررسی و تأیید در این دبیرخانه به شورا ارائه می شود.

1401/12/24
13:17:33
0.0 / 5
439
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۳
مهندس وب
لینک دوستان مهندس وب
مهندس وب web engineers